Wybierz język:
Termal
Producent grzejników łazienkowych

Jakość Ciepło Dekoracja

Oferujemy najnowsze rozwiązania wprowadzając do Państwa domów atrakcyjną stylistykę połączoną z profesjonalnym wykończeniem. Tylko najlepsze materiały sprawiają, że Nasze produkty są trwałe, bezpieczne i funkcjonalne.

Classic

Classic

Klasyka w najlepszej odsłonie. "Classic" to grzejnik, który urzeka swą prostotą oraz funkcjonalnością. Zbudowany jest z dwóch profili pionowych oraz poziomych profili rurkowych. "Classic" pasuje do każdej łazienki, bez względu na jej styl.

Classic Plus

Classic Plus

Klasyka w najlepszej odsłonie. "Classic Plus" to grzejnik, który urzeka swą prostotą oraz funkcjonalnością. Zbudowany jest z dwóch profili pionowych oraz poziomych profili rurkowych. Dodatkowo posiada kilka wystających profilowanych rurek, dzięki którym osiąga większą moc grzewczą oraz idealnie nadaje się do suszenia i ogrzewania ręczników. "Classic Plus" pasuje do każdej łazienki, bez względu na jej styl.

Patio

Patio

"Patio" jest uniwersalnym spsobem na dostarczanie ciepła. Dzięki standardowemu rozstawowi przyłączy 50 cm doskonale zastępuje starsze modele grzejników. Dzięki symetrycznej budowie może być montowany w dowolnej konfiguracji. Jego konstrukcja umożliwia suszenie i ogrzewanie reczników a dzięki wielofunkcyjnej stylistyce "Patio" z łatwością staje się gustowną częścią dowolnej łazienki.

Siedziba

Siedziba firmy Termal

Polityka ochrony danych osobowych

Informacja dla klientów/kontrahentów

Szanowny Kliencie, W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich państw członkowskich UE stosujemy przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako Ogólne rozporządzenie) pozyskując Twoje dane osobowe informujemy, że:

1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania (realizacji zamówienia) i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My – P.P.H.U. ,,TERMAL’’ Zofia Marchewka z siedzibą w Parczewie (63-405 Sieroszewice) pod nr 105, NIP: 6221001484.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Nami pisząc na adres e-mail:terrmal@termal-polska.pl./dzwoniąc pod nr telefonu: 62/7396112
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas wyłącznie w celach:
- zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia,
- realizacji przez nas prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez Nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia.
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
- podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze,
- podmioty świadczące usługi kurierskie lub spedycyjne w celu wykonania usługi dostawy zakupionego towaru,
- podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym.
6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (w szczególności zobowiązań podatkowych) związanych z wykonaniem umowy (realizacją zamówienia). Następnie zostaną usunięte.
8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
1. żądania od Nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez Nas zbiorów
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacją